Begræns forureningen i byerne med EcoNox fra Starka Beton: En flise med luftrensende egenskaber!

Op til 20-40% renere indåndingsluft

Den største mængde NOx i bysamfund kommer fra motortrafik og frigives i de områder, hvor mange mennesker færdes. Stadig strengere krav til miljøet kræver effektiv og målrettet handling.

EcoNox er navnet på produktet, der dokumenteret bidrager til et bedre miljø. EcoNox indeholder en fotokatalytisk titandioxid, som indarbejdes i et specialpigment.
Pigmentet befinder sig i den yderste betonoverflade i op til 10 mm tykkelse.

UV-stråler omdanner NOx til uskadelige salte

De behandlede produkter, der fremstilles af naturlige råstoffer, vil via dagslys, omdanne udstødningsgasser til uskadelige salte (nitrater), der forsvinder med regn og vind. Effekten forbliver i hele produktets livscyklus. Der er dokumentation for op til 20-40% renere indåndingsluft, hvilket indebærer at forurening fra ca. hver femte bil neutraliseres.

EcoNox har tillige en selvrensende effekt overfor organisk materiale (snavs) på betonoverflader.

Figur, der viser hvordan NOx via UV-stråler nedbrydes til uskadelige salte og vaskes væk ved regnskyl.

Eksempel på nedbrydning af kuldioxid gennem EcoNox i laboratorie-miljø.